Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 27 2017

5173 94a5 390
Reposted fromoutoflove outoflove viacytaty cytaty
3713 b157 390
Reposted fromAmericanlover Americanlover viabelieve17 believe17
Zaopiekuj się mną, nawet, gdy nie będę chciał. Zaopiekuj się mną, mocno tak.
— Rezerwat
Reposted fromakord akord viabelieve17 believe17
6968 1419 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabelieve17 believe17

Samotność to niedokończone rozmowy i pytania bez odpowiedzi, ale i jeden kubek w kuchni, jednoosobowa pościel w sypialni i wolna półka w łazience. Samotność to bycie samemu w sercu i w głowie. Samotność jest wtedy, kiedy nie masz komu opowiedzieć o swoim dniu. Kiedy niedziela nie jest jeszcze jednym wolnym dniem, który można fantastycznie wykorzystać, tylko twoim przekleństwem. Kiedy wolisz robić wszystko, byle nie wracać do domu, bo wiesz, że nikt tam na ciebie nie czeka. Samotność jest wtedy, kiedy nie masz do kogo zadzwonić w środku nocy i powiedzieć ‘jest mi źle’. Samotność to szare dni i bezsenne noce. Samotność - kiedy ściany pokoju wiedzą o tobie więcej, niż ktokolwiek inny, a jedynym bytem znającym na pamięć twój kolor oczu, jest sufit twojej sypialni. A smutek? Smutek to samotność. Może walić się świat, ale kiedy masz z kim dzielić cierpienie, to wszystko jest do zniesienia. Nie ma żadnego, tak dobrego powodu do walki, jak druga osoba. Dla siebie rzadko chcemy walczyć, za to dla osoby, która znaczy dla nas wszystko, jesteśmy w stanie przenosić góry.

— Marta Kostrzyńska
5160 7f6d 390
Reposted fromfreakish freakish viabelieve17 believe17
8974 93c6 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viabelieve17 believe17

September 10 2017

Reposted frombluuu bluuu viabelieve17 believe17
9766 528a 390
Reposted fromoutoflove outoflove viabelieve17 believe17
0266 8e39 390
Reposted fromdailylife dailylife viabelieve17 believe17

August 14 2017

7286 7704 390
Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues
0624 0bd4 390
8695 763c 390
Reposted fromLittleJack LittleJack vianikotyna nikotyna
0475 f5a3 390

kida-tiana:

Heroes like Hercules!

Reposted fromPoooly Poooly
Możesz mieć wysokie obcasy, garsonkę oraz groźną minę i być poważna jak koniec świata, a dla mnie i tak zostaniesz małą dziewczynką, którą trzeba ochronić przed burzą.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabelieve17 believe17
7570 838d 390
Stanisław Barańczak
2388 700d 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabelieve17 believe17
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl