Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 27 2017

2901 10ea 390
8757 fc76 390
0207 7aab 390

kitty-n-classe:

Kate Moss par Mario Testino | Vogue Paris, octobre 2012 (détail)

Kochać kogoś, to jak wprowadzić się do nowego domu. Na początku człowiek zachwyca się tym, co nowe, każdego ranka się dziwi, że to należy do niego, jakby się bał, że w każdej chwili ktoś może wpaść przez drzwi i powiedzieć, że zaszła pomyłka, że wcale nam nie przysługuje takie piękne mieszkanie. Ale z biegiem lat fasada niszczeje, tu i ówdzie drewno pęka i już kocha się ten dom nie za to, jaki jest doskonały, tylko raczej dlatego, że nie jest. Człowiek uczy się jego wszystkich kątów i zakamarków. Jak otwierać drzwi, żeby klucz nie blokował się w zamku, kiedy jest zimno na dworze. Które deski w podłodze się uginają, kiedy się po nich stąpa, i jak otwierać drzwi szafy, żeby nie skrzypiały. To właśnie to, te wszystkie małe tajemnice sprawiają, że to naprawdę jest twój dom.
— Fredrik Backman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaIriss Iriss
1452 a3cc 390
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers viaIriss Iriss
3716 4f64 5003684 a3c3 500
— Paterson (2016), dir. Jim Jarmush
Reposted frombylejaka bylejaka viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
0712 6285 390
4177 4ebe 390
Reposted fromkostuchna kostuchna
6635 f09f 390
Reposted frommyrla myrla viaPoranny Poranny
6938 590a 390
Reposted frompikpoczyca pikpoczyca viamalamarcelka malamarcelka
9381 2a20 390
Reposted fromtwice twice viafajnychnielubie fajnychnielubie
9722 822f 390
Reposted fromtron tron viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
3896 3327 390
Reposted fromkrzysk krzysk viaszydera szydera
9188 18d6 390
Reposted fromtwinkhorse twinkhorse viadisheveled disheveled
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl