Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2015

Nie zapominaj, że słowa: "Czy dasz się zaprosić na kawę?" mogą się stać początkiem jednego z największych romansów wszech czasów.
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viatoolong toolong
6619 38f8 390
Reposted fromdomiwnetrze domiwnetrze viasomebunny somebunny
1289 e67a 390
Trabocco Punta Torre, Italy
Reposted fromflopsbox flopsbox viascorpix scorpix
Reposted fromawezone awezone viabelieve17 believe17
9949 948a 390
Reposted fromiamstrong iamstrong viabelieve17 believe17
0882 2896 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabelieve17 believe17
9827 beff 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabelieve17 believe17

June 15 2015

Na pewno przynajmniej raz w życiu zdarzyło się wam siedzieć w pokoju pełnym ludzi, dzięki którym znów czuliście się wspaniale, przez samo to, że tam byliście, że na nich patrzyliście i ich słuchaliście - to była jedna z tych magicznych chwil.
— Charles Bukowski, „Zapiski starego świntucha”
Reposted fromwynne wynne viazwariowalam zwariowalam

June 12 2015

 • phone: starts ringing from an unknown number
 • me: waits for it to stop while feeling very stressed
 • Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viajasnaa jasnaa

  June 02 2015

  3308 2957 390
  Reposted fromrol rol viaszpaqus szpaqus
  6421 2d3d 390

  iri-draws:

  put on your tinfoil lacefront, hennies

  Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus
  9596 2176 390
  Reposted fromxalchemic xalchemic viasoko soko

  May 31 2015

  W życiu spotykasz tylko jedną osobę z którą lecą iskry od samego początku. Wymowne spojrzenia, aluzje i gra gestów. Cała reszta to jak odpalanie prawie pustej zapalniczki.
  — O boże, jakie prawdziwe. Rozmowy przy winie.
  Reposted fromalmostlover almostlover viatedibea tedibea
  3568 f5d9 390
  Reposted fromserplesniowy serplesniowy viajustmine justmine

  defxndpoppunk:

  when you listen to a song for the first time AND YOU JUST KNOW

  Reposted fromnikotyna nikotyna viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
  Jak ludzie rzeczywiście tęsknią to się spotykają, a nie pierdolą, że bardzo, bardzo tęsknią.

  May 30 2015

  8974 962d 390
  Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialittle little
  To, czego chcesz, przychodzi do ciebie zawsze inaczej, wcześniej, później, w niedoborze, w nadmiarze.
  — jakub żulczyk
  William is forbidden, by tradition, to turn around. Harry is not. SUCH BROTHERS. MY HEART.
  Reposted fromohmygodthebritish ohmygodthebritish
  Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
  Could not load more posts
  Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
  Just a second, loading more posts...
  You've reached the end.

  Don't be the product, buy the product!

  Schweinderl